2016JBDF全道クラス別ダンス競技会 表彰式&オナーダンス

戻る

スライドショウの開始
img0000.jpg
プロD級スタンダード表彰1
img0001.jpg
プロD級スタンダード表彰2
img0002.jpg
プロB級ラテンアメリカン表彰1
img0003.jpg
プロB級ラテンアメリカン表彰2
img0004.jpg
プロB級スタンダード表彰1
img0005.jpg
プロB級スタンダード表彰2
img0006.jpg
IMG_5924.JPG
img0007.jpg
IMG_5925.JPG
img0008.jpg
IMG_5926.JPG
img0009.jpg
IMG_5927.JPG
img0010.jpg
IMG_5928.JPG
img0011.jpg
IMG_5929.JPG
img0012.jpg
IMG_5930.JPG
img0013.jpg
IMG_5931.JPG
img0014.jpg
IMG_5932.JPG
img0015.jpg
IMG_5933.JPG
img0016.jpg
IMG_5934.JPG
img0017.jpg
IMG_5935.JPG
img0018.jpg
IMG_5936.JPG
img0019.jpg
IMG_5937.JPG
img0020.jpg
IMG_5938.JPG
img0021.jpg
IMG_5939.JPG
img0022.jpg
IMG_5940.JPG
img0023.jpg
IMG_5941.JPG
img0024.jpg
IMG_5942.JPG
img0025.jpg
IMG_5943.JPG
img0026.jpg
IMG_5944.JPG
img0027.jpg
IMG_5945.JPG
img0028.jpg
IMG_5946.JPG
img0029.jpg
IMG_5947.JPG


戻る

Powered by SOZAWA.
www.sozawa.com